OPDAT WIJ NOOIT VERGETEN

verslag van 2 jaar coronagekte in Friesland

Dit naslagwerk geeft de lezer een uniek inkijkje van wat er
zich tijdens de coronacrisis in Friesland heeft afgespeeld.
O.a. de eenzijdige berichtgeving van de media, het zwijgen van
GGD Fryslân, het gegoochel met cijfers maar ook de helden
van Monkeytown Leeuwarden worden belicht.

Bestel hier het boek!

Vandaar dit boek/naslagwerk

De afgelopen twee jaar is tijdens de coronacrisis ook in Friesland veel duidelijk geworden. Over de intenties van bestuurlijke autoriteiten, de rol van de ‘onafhankelijke media’en de houding van de bevolking zelf. De mix van continu eenzijdig informeren en het opleggen van dystopische maatregelen heeft veel leed en absurditeit te weeg gebracht. De gebeurtenissen zijn talrijk, de bewust gecreëerde impact is op tal van vlakken enorm.

Het werd mij snel duidelijk dat ‘er iets niet klopte’. Een telefoongesprek – naar aanleiding van een angstartikel – met een tekstschrijver van DPG Media en vervolgens de chef online van de Leeuwarder Courant bevestigde mijn beeld qua media. Vanaf dat moment ben ik me gaan richten op feiten rondom de coronagekte in Friesland. Enkele duizenden mensen volgen nauwlettend mijn kanalen op Facebook en Twitter.

Echter, de berichtenstroom op social media is enorm en beklijft niet. Vandaar de gedachte om een boek/naslagwerk samen te stellen over twee jaar coronagekte in Friesland. De titel is ‘Opdat Wij Nooit Vergeten’. Het doel van het boek/naslagwerk is hiermee helder: we mogen nooit vergeten hoe de autoriteiten en de media bewust hebben gehandeld. Op 1 juli a.s. zal ik het boek presenteren.

15 persoonlijke bijdrages geven uniek inkijkje

Naast een verslag van de afgelopen 2 jaar, geven 15 Friezen – middels een persoonlijke bijdrage – een uniek inkijkje hoe Friesland de coronagekte heeft beleefd. Dat moeders buiten hun kinderen moesten omkleden voor zwemles, dat een nabestaande geen persoonlijk afscheid mocht nemen van een dierbare en kinderen werden uitgesloten en zo bijvoorbeeld hun zo geliefde hobby (en vaak nog het enigste vertier) niet meer mochten uitoefenen.

Niet bij de boekpresentatie aanwezig, maar wel 1 of meerdere exemplaren bestellen?

Dat kan, fijn zelfs! Klik voor het bestellen van een of meerdere exemplaren op de onderstaande button.
(Het helpt mij enorm om te bepalem hoeveel exemplaren ik bij de eerste druk laat drukken)